Ydeevnedeklarationer generelt

Iflg. EU’s byggevareforordning nr. 305/2011 skal en byggevare til permanent installering i en bygning og hvis denne har indflydelse på bygningens drift, testes efter relevante harmoniserede standarder når de findes. For varmeprodukter, der benyttes til rumopvarmning gælder EN442-1:2014.

Desuden skal der for en sådan byggevare, for hvilken der findes en harmoniseret standard udfærdiges en ydeevnedeklaration,og byggevaren skal mærkes med et CE logo samt de deklarerede ydeevner.

For Kriss produkter betyder det, at nogle af de produkter vi sælger, skal efterleve disse krav, da de kan tænkes at blive benyttet som alternativ for en mere traditionel radiator. Andre produkter behøver ikke at leve op til disse krav, da de ikke kan siges at bidrage til bygningens drift fx pga. meget ringe indflydelse på bygningens drift. En række af de produkter vi sælger, er beregnet alene til tørring af tekstiler, og bør derfor ikke medregnes i en bygnings drift.

Læs mere om CE og byggevarer ved at klikke her.

Nedenfor finder du ydeevnedeklarationer for de produkter, der kan være omfattet af Byggevareforordningen.

Kriss ydeevnedeklarationer